Przejdź do zawartości

Szkolenia w ramach II Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Data
28.09.2017

W ramach II Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego odbyły się szkolenia:

"Współczesne formy uzależnień behawioralnych w obszarze profilaktyki". Szkolenie poprowadzą specjaliści z Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ "Profil" w Żarach, p.Dorota Grolewska -terapeuta uzależnień od środków psychoaktywnych oraz p.Łukasz Basaj -psycholog, specjalista terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

"Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży na terenie powiatu żarskiego". Szkolenie poprowadzi p. Marta Marzec- psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny z Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Anima w Żarach

"Autyzm i Zespół Aspergera - tolerancja i zrozumienie" - Szkolenie poprowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żarach

Szkolenia w ramach II Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Szkolenia w ramach II Żarskiego Tygodnia Zdrowia PsychicznegoSzkolenia w ramach II Żarskiego Tygodnia Zdrowia PsychicznegoSzkolenia w ramach II Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego