Przejdź do zawartości

MAMY TO !!! - Społecznik Roku 2018

Data
16.11.2018

Znamy nominowanych XVII edycji Konkursu Wojewody Lubuskiego „Społecznik Roku”! Kapituła obradowała wczoraj i nominowała kandydatów w kategoriach indywidualnej i zespołowej.
W kategorii INDYWIDUALNEJ:

1. Magdalena Napierała – emerytka, członek Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Zielonej Górze – za wsparcie osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych. Audycja radiowa pt. „Magda Człowiekowi!”

2. Wioletta Nikoliszyn - instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze – za dawanie siebie, w codziennej pracy z uczestnikiem ŚDS. Wiersz pt. „Radość”.

3. Alicja Majewska – Cyranik - terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu – za dawanie radości i ubarwianie codzienności mieszkanek domu pomocy społecznej. Film pt. „Kochać to dawać”.

W kategorii ZESPOŁOWEJ:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach – za wyzwalanie radości i dawanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom ŚDS. Film pt. „Bo radość jest w nas…”.

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach – za pomoc uczestnikom w pokonywaniu barier. Wiersz pt. „Bieg szlakiem żarskich uliczek”.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku – za animowanie środowiska lokalnego na rzecz wsparcia potrzebujących. Wiersz pt. „Radość darczyńców wzruszeniem obdarowanych”.

4. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – za wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez sztukę, u mieszkanek DPS. Film pt. „Portret Kobiety” i Wiersze pt. „Taka moja miłość”.

Wszystkim nominowanym gratulujemy. Sama nominacja jest ogromnym wyróżnieniem Waszych działań.

Społecznik Roku 2018