Przejdź do zawartości

Powiększenie ŚDS

Data
01.06.2021

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach na przełomie 2019 / 2020r. otrzymał decyzją Burmistrza Miasta Żary nowe zasoby lokalowe (ok. 100 m dodatkowej powierzchni) w wyniku zmiany siedziby Dziennego Domu Wsparcia działającego przy MOPS w Żarach oraz potrzebami osób z zaburzeniami psychicznymi w tym mieszkańców miasta Żary na pobyt w ŚDS. Jednostka otrzymała w 2020 r w ramach środków na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dodatkowe środki finansowe z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 163 190,00 zł. Dom zwiększył o 5 miejsc dziennych tj. 40 do 45 oraz przeprowadził prace remontowo- adaptacyjne w wyniku których powstała:
 - pracownia gospodarstwa domowego
 - sala rehabilitacji
 - pokój wyciszeń dla osób ze spektrum autyzmu
 - sala terapeutyczna
 - przeprowadzono generalny remont łazienki dla osób niepełnosprawnych

Na potrzeby działalności statutowej Domu zakupiono - sprzęt do sali rehabilitacji i pokoju wyciszeń dla osób ze spektrum autyzmu oraz meble wraz ze sprzętem AGD do nowej pracowni gospodarstwa domowego i dodatkowej sali terapeutycznej.

 

Powiększenie SDSPowiększenie SDSPowiększenie SDSPowiększenie SDSPowiększenie SDSPowiększenie SDSPowiększenie SDSPowiększenie SDS