Mieszkanie chronione

W dniu 24 maja br. odbyło się oficjalne otwarcie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej, które ze względu na niepełnosprawność, chorobę wymagają codziennego wsparcia.

Mieszkania prowadzone będą przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach. Posiadają 3 miejsca dla kobiet i 3 dla mężczyzn. Środki na ich powstanie pochodzą: 50% z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 50% z Urzędu Miejskiego w Żarach.