O NAS

Misją działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach jest usamodzielnienie jego uczestników na miarę ich możliwości. W trakcie pobytu w Domu uzyskują oni wszechstronne specjalistyczne wsparcie, dzięki któremu mogą utrzymać się w swoim naturalnym środowisku, integrują się ze środowiskiem lokalnym, nie podlegają instytucjonalizacji. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pomocy społecznej przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. 

Uczestnikami Domu są:

1. Osoby przewlekle psychicznie chore – Dom typu A,
2. Osoby upośledzone umysłowo – Dom typu B.  

Dom działa, co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym, co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniaw życiu społecznym.