Przejdź do zawartości
 • Grupa
  Integracja

  Syrenada

 • zdjęcie z pobytu dziennego
  Pobyt dzienny

  Spokojne miejsce dla Twoich Bliskich

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej "ŚDS",

działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, takich jak ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o pomocy społecznej, 
ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie dotyczące środowiskowych domów samopomocy oraz rozporządzenie dotyczące mieszkań chronionych. ŚDS działa również na podstawie niniejszego statutu oraz programu działalności domu i corocznych planów pracy, zatwierdzonych przez Wojewodę Lubuskiego i Burmistrza Miasta Żary.

ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Siedziba ŚDS znajduje się w Żarach przy ulicy Bohaterów Getta 19 oraz w lokalu przy ulicy Żagańskiej 34/2-3.

Do ŚDS mogą być przyjmowane osoby w pierwszej kolejności będące mieszkańcami Miasta Żary, a także osoby z innych gmin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc oraz zawarcia stosownych porozumień międzygminnych.

 

Przedmiot i zakres działalności

Celem działania ŚDS jest realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej mających na celu ochronę zdrowia psychicznego oraz udzielanie wsparcia w formie mieszkań chronionych dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

ŚDS działa w ramach różnych typów domów, takich jak:  

 

domy typu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;

domy typu B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

domy typu D - dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

ŚDS zapewnia szeroki zakres usług, takich jak treningi indywidualne i zespołowe dotyczące funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, umiejętności komunikacyjnych, spędzania czasu wolnego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, opieki, terapii ruchowej oraz innych form postępów.

Wydarzenia

Duża grupa ludzi przy wejściu do ratusza Miejskiego w Żarach

Przegląd Twórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- II Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Data: 2017-09-26

Przeglądem Twórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi rozpoczęliśmy II Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Niestety, pogoda uniemożliwiła nam występy na Rynku, przez co nie mogliśmy zaprezentować się szerszej publiczności. Nasi zaproszeni goście, uczestnicy i ich opiekunowie z Środowiskowych Domów Samopomocy z całego województwa lubuskiego, uświetnili swoje występy różnorodnym repertuarem. Zapewne niektórych zjadała trema, ale wszyscy świetnie się bawili i każdy występ kończył się gromkimi brawami . Wszystkie grupy zostały wyróżnione i z rąk p.

Dzień otwarty ŚDS

Dzień Otwarty Środowiskowego Domu Samopomocy

Data: 2017-05-15

Dzień Otwarty Środowiskowego Domu Samopomocy upłynął nam w przemiłej, rodzinnej atmosferze. Każdy chętny mógł zobaczyć jak prowadzone są zajęcia na poszczególnych grupach i wziąć w nich udział.

Pogoda nam dopisała więc nasz piknik odbywał się głównie na świeżym powietrzu. Początek imprezy zdominowały kwiaty. Można było zrobić sobie własną kompozycje florystyczną. Przy tak ogromnej liczbie ochotników sadzenie podarowanych roślin w donice i skrzynki poszło nam błyskawicznie. Poza tym nie mogło obyć się bez śpiewów i tańców.

.

Ogólnopolskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

Data: 2017-03-30
30 marca odbyło się w Bielawie Ogólnopolskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.
Wydarzenie odbyło się przy udziale między innymi: dr Elżbiety Bojanowskiej wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Krystyny Wyrwickiej dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS oraz Jolanty Łukasik naczelnika Wydziału Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS.
 
Dyrektorzy i Pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy dyskutowali nad rozwojem, zmianami i problemami ŚDS w Polsce.
Kolaż zdjęć

Podsumowanie I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Data: 2016-10-04

W dniach 19 - 23 września 2016 odbył się I Żarski Tydzień zdrowia Psychicznego, którego celem było zwiększenie świadomości mieszkańców w temacie zdrowia psychicznego, przybliżenie obrazu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ukazanie najbardziej istotnych potrzeb mieszkańców Żar w temacie zdrowia psychicznego. Wskazano instytucje i osoby w Żarach niosące profesjonalną pomoc i wsparcie dla chorych i ich rodzin.

Konferencja I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego - Przemawiająca Burmistrz Danuta Madej

Konferencja I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Data: 2016-09-23

Zapraszamy do fotogalerii.

Grupa ludzi wysłuchująca wykład w poradni Profil

I Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego w poradni PROFIL.

Data: 2016-09-22

Dziś swój dzień w ramach I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego miała poradnia PROFIL.

Grupa ludzi i uczestników SDS w sali gimnastycznej z instruktorem

"Razem po zdrowie psychiczne"

Data: 2016-09-22

Wczorajszy dzień odbył się pod hasłem "Razem po zdrowie psychiczne" z Żarskimi Sportowcami. Bardzo dziękujemy, wszystkim którzy przybyli, zarówno uczniom szkół, nauczycielom jak i prowadzącym zajęcia sportowe.

Zapraszamy do fotogalerii cz.2.

Grupa ludzi w sali gimnastycznej

Ćwiczymy ze sportowcami

Data: 2016-09-21

Nie dotarłeś/aś dziś do Nas - zapraszamy do oglądnięcia skrótu z dzisiejszego dnia "Razem po zdrowie psychiczne" z Żarskimi Sportowcami  w Rodzinnym Centrum Sportowym

http://www.telewizjazary.pl/wiadomosci/19171,po-zdrowie-psychiczne-z-zarskimi-sportowcami

Grupa przedstawicieli biorąca udział w warsztatach dla osób pracujących w tematyce niepełnosprawności  dzieci i młodzieży prowadzonych przez dr Artura Dolińskiego

Porady i warsztaty - drugi dzień I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Data: 2016-09-21

Wtorek był drugim dniem w ramach obchodów I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Można było w tym dniu skorzystać z porad dyżurującego psychologa dziecięcego Pani Marty Marzec w Poradni Zdrowia Psychicznego "ANIMA" oraz wziąć udział w warsztatach dla osób pracujących w tematyce niepełnosprawności  dzieci i młodzieży prowadzonych przez dr Artura Dolińskiego, a zorganizowanych przez Centrum Usług Psychologiczno, Pedagogicznych i Logopedycznych "EGO" w Żarach.

List

List od Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak oraz Wojewody Lubuskiego - Wladysława Dajczak

Data: 2016-09-20

Zapraszamy do przeczytania

 • Zawsze wracam tam z przyjemnością i gwarancją mile spędzonego czasu
  Karol Nowak
 • Tu jesteś zawsze wśród swoich, co złe traci znaczenie tu uczysz się prostych rozwiązań, tu liczysz się zawsze TY
  Uczestnik ŚDS - T. Simiłowski