Przejdź do zawartości
 • Grupa
  Integracja

  Syrenada

 • zdjęcie z pobytu dziennego
  Pobyt dzienny

  Spokojne miejsce dla Twoich Bliskich

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej "ŚDS",

działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, takich jak ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o pomocy społecznej, 
ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie dotyczące środowiskowych domów samopomocy oraz rozporządzenie dotyczące mieszkań chronionych. ŚDS działa również na podstawie niniejszego statutu oraz programu działalności domu i corocznych planów pracy, zatwierdzonych przez Wojewodę Lubuskiego i Burmistrza Miasta Żary.

ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Siedziba ŚDS znajduje się w Żarach przy ulicy Bohaterów Getta 19 oraz w lokalu przy ulicy Żagańskiej 34/2-3.

Do ŚDS mogą być przyjmowane osoby w pierwszej kolejności będące mieszkańcami Miasta Żary, a także osoby z innych gmin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc oraz zawarcia stosownych porozumień międzygminnych.

 

Przedmiot i zakres działalności

Celem działania ŚDS jest realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej mających na celu ochronę zdrowia psychicznego oraz udzielanie wsparcia w formie mieszkań chronionych dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

ŚDS działa w ramach różnych typów domów, takich jak:  

 

domy typu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;

domy typu B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

domy typu D - dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

ŚDS zapewnia szeroki zakres usług, takich jak treningi indywidualne i zespołowe dotyczące funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, umiejętności komunikacyjnych, spędzania czasu wolnego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, opieki, terapii ruchowej oraz innych form postępów.

Wydarzenia

Powiększenie SDS

Powiększenie ŚDS

Data: 2021-06-01

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach na przełomie 2019 / 2020r. otrzymał decyzją Burmistrza Miasta Żary nowe zasoby lokalowe (ok. 100 m dodatkowej powierzchni) w wyniku zmiany siedziby Dziennego Domu Wsparcia działającego przy MOPS w Żarach oraz potrzebami osób z zaburzeniami psychicznymi w tym mieszkańców miasta Żary na pobyt w ŚDS. Jednostka otrzymała w 2020 r w ramach środków na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dodatkowe środki finansowe z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 163 190,00 zł. Dom zwiększył o 5 miejsc dziennych tj.

15 lecie Środowiskowego Domu Samopomocy - film

Data: 2020-10-09

15 lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

15 lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

Data: 2020-10-09

W dniu 08.09.2020r na terenie Naszego ośrodka obchodziliśmy XV-lecie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach. Z uwagi na zalecenia dotycząc COVID-19, ten szczególny i wyjątkowy dzień obchodzony był w gronie najbliższych osób. Nadmienić należy, iż zarówno pogoda jak i Nasze samopoczucie dopisywało. W dalszym ciągu nucimy razem 100 lat...

Podziękowania Wolontariuszom za III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Podziękowania Wolontariuszom za III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Data: 2019-11-21

Dzisiejszy dzień był okazją do podziękowania wszystkim Wolontariuszom, którzy bardzo nam pomogli w przebiegu III Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego w tym Olimpiady Osób Niepełnosprawnych ,,Syrenada". Bez Was byłoby naprawdę trudno zrealizować powyższe przedsięwzięcie. To dla Was drodzy Wolontariusze były te ciepłe słowa Burmistrza Miasta Żary Pani Danuty Madej, Pani kierownik ŚDS Marioli Alechno - Buca oraz koncert w wykonaniu naszego zespołu "Muzyka łączy". Jesteście niezastąpieni. Dziękujemy

Konferencja podsumowująca III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Konferencja podsumowująca III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Data: 2019-09-13
W dniu 13.09.2019 r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja podsumowująca III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Podczas.....
Syrenada

Syrenada

Data: 2019-09-13
Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji z I Olimpiady Osób Niepełnosprawnych "Syrenada"
III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego- Dzień Otwarty ŚDS

III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego- Dzień Otwarty ŚDS

Data: 2019-09-09

Rozpoczął się III Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Dziś w ramach Dni Otwartych naszego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach.

Spotkanie Wigilijne 2018

Spotkanie Wigilijne 2018

Data: 2018-12-19

Spotkanie Wigilijne to wydarzenie, na które zawsze z niecierpliwością czekamy. Wspólnie, przy jednym stole razem z naszymi Gośćmi, spędziliśmy ten wyjątkowy czas bardzo rodzinnie. Opłatek, śpiewanie kolęd, spożywanie potraw, które wcześniej sami przygotowaliśmy, wprowadziły nas już w świąteczny nastrój. A, że każdy z nas był bardzo grzeczny, był również mały upominek.

Społecznik Roku 2018 -facebookowiczów

Społecznik Roku 2018 -facebookowiczów

Data: 2018-11-27

Bardzo dziękujemy Państwu za oddane na nas głosy. Dzięki Wam zdobyliśmy nagrodę Społecznik Roku 2018 Facebookowiczów. To dla nas najcenniejsze wyróżnienie. Pozdrawiamy.

Społecznik Roku 2018

Społecznik Roku 2018

Data: 2018-11-26

W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego. Wojewoda Lubuski wręczył statuetki laureatom i wyróżnienia nominowanym w Konkursie Społecznik Roku w Pomocy Społecznej woj. lubuskiego.

 

 • Zawsze wracam tam z przyjemnością i gwarancją mile spędzonego czasu
  Karol Nowak
 • Tu jesteś zawsze wśród swoich, co złe traci znaczenie tu uczysz się prostych rozwiązań, tu liczysz się zawsze TY
  Uczestnik ŚDS - T. Simiłowski