Przejdź do zawartości

Przegląd Twórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- II Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Data
26.09.2017

Przeglądem Twórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi rozpoczęliśmy II Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Niestety, pogoda uniemożliwiła nam występy na Rynku, przez co nie mogliśmy zaprezentować się szerszej publiczności. Nasi zaproszeni goście, uczestnicy i ich opiekunowie z Środowiskowych Domów Samopomocy z całego województwa lubuskiego, uświetnili swoje występy różnorodnym repertuarem. Zapewne niektórych zjadała trema, ale wszyscy świetnie się bawili i każdy występ kończył się gromkimi brawami . Wszystkie grupy zostały wyróżnione i z rąk p. Marioli Alechno-Buca , Kierownik ŚDS Żary, otrzymały upominki .
Z żarskiego ratusza przenieśliśmy się do Sala Styl Żary, gdzie po wspólnym, uroczystym obiedzie rozpoczęła się dyskoteka, na która wszyscy czekali. Przy wspólnych pląsach czas szybko zleciał i trudno było się rozstać. Mamy nadzieję, że teraz już częściej będziemy się spotykać .
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym do Ratusza gościom.
Warto jeszcze dodać, że na Rynku, obok Urzędu Miasta rozstawione było Miasteczko Otwartości, składające się z organizacji i instytucji działających na rzecz pomocy i wsparcia drugiego człowieka.

Duża grupa ludzi przy wejściu do ratusza Miejskiego w Żarach  Grupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w Żarach  Grupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachGrupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachGrupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachGrupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachGrupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachGrupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachPrelekcja Grzegorza Mutwila Pani Burmistrz Miasta Żary - Danuta Madej Grupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej w  ratuszu Miejskim w ŻarachWystęp uczestnikówPrzewodnicząca Rady Powiatu przy mikrofonie Przewodnicząca Rady Powiatu -Występ uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestnikówWystęp uczestników Przeglądu Twórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi-Występ uczestników PrzegląduTwórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi-Występ uczestnikówWystęp uczestników Przeglądu Twórczości Osób z Zaburzeniami Psychicznymi-