Przejdź do zawartości

Ogólnopolskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

Data
30.03.2017
30 marca odbyło się w Bielawie Ogólnopolskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.
Wydarzenie odbyło się przy udziale między innymi: dr Elżbiety Bojanowskiej wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Krystyny Wyrwickiej dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS oraz Jolanty Łukasik naczelnika Wydziału Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS.
 
Dyrektorzy i Pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy dyskutowali nad rozwojem, zmianami i problemami ŚDS w Polsce.
W trakcie dyskusji poruszone zostały między innymi kwestie dostosowania ośrodków wsparcia do nowych potrzeb społecznych, systemowych rozwiązań finansowania wspomnianych ośrodków, a także rodzaju świadczonych usług.
 
Całość dostępna poniżej:
https://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12989,Ogolnopolskie-Forum-Srodowiskowych-Domow-Samopomocy-w-Bielawie.html
http://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/2224-ogolnopolskie-forum-srodowiskowych-domow-samopomocy-za-nami
....