Przejdź do zawartości

I Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego - przygotowania

Data
24.05.2016

Już kilkakrotnie w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyły się spotkania w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Przedstawiciele NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" i naszego ŚdS-u omawiali tematy wystąpień na konferencji oraz organizacji konkursu plastycznego na logo w/w imprezy. I Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego odbędzie się w dniach 19.09-23.09.2016r. Impreza objęta jest honorowym patronatem Burmistrza miasta Żary - Pani Danuty Madej.

spotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" ispotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" ispotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" ispotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" ispotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" ispotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" ispotkanie w sprawie organizacji I Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego z Przedstawicielami NZOZ Ośrodka Terapeutycznego "Profil", PZP "Anima" i