Przejdź do zawartości

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

Data
05.02.2015

W dniu 05.02.2015r odbyła się uroczystość Otwarcia Wyodrębnionego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wicewojewoda Lubuski Pan Jan Świerepo, Burmistrz Miasta Żary Pani Danuta Madej, Zastępca Burmistrza Miasta Żary Pan Olaf Napiórkowski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również:  Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”  Pani Krystyna Szot, Kierownik NZOZ Profil  Pan Grzegorz Mutfil, Psycholog NZOZ Profil Pan Łukasz Basaj, Lekarz psychiatra Pan Grzegorz Dobrzyński oraz Kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Lubsku i Nowej Soli;  Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”  w Żarach, Kierownik MOPS  w Żarach, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w  MOPS w Żarach , Kierownik GOPS w Żarach; Dyrektorzy Żłobków Miejskich  nr 1 i 3 w Żarach oraz przyjaciele Domu.

Na uroczystości nie  zabrakło również  inicjatorów  i  założycieli ośrodków wsparcia  na  ul. Bohaterów Getta 19 w Żarach  tj. Emerytowanego Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach Pana Stefana Łyskawy oraz  Pani Agnieszki Fetzkiej  autorki koncepcji funkcjonowania ośrodków. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Żarach w latach 2005 – 20011.  Obecnej Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia, Kierownika Dziennego Domu Wsparcia w MOPS w Żarach. Nasi Goście obejrzeli  prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przedstawienie teatralne pt. „ Światełko w tunelu” w wykonaniu uczestników ŚDS.

Po oficjalnej części uroczystości  był czas na poczęstunek i zwiedzanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Oprócz ciepłych  słów, gratulacji i życzeń otrzymaliśmy wspaniałe prezenty, m.in robot kuchenny, czajnik elektryczny,  kronikę, pluszaka, obraz anioła, kwiaty.

                                                             

                                                                       Serdecznie dziękujemy.              

                                                                                   Kierownik  ŚDS Żary wraz z  Kadrą i  Uczestnikami.

Otwarcie PublicznośćPublicznośćPublicznośćWystęp uczestników Dyrektor Hospicjum Gratulacje Pani Burmistrz Kierownik SDS