DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

Pierwszy tydzień miesiąca
Opis działalności 1
Każdy poniedziałek
Opis działalności 2