AKTUALNOŚCI

data wydarzenia: 22.10.2020
Film dydykujemy dla wszystkich Osób i Instytucji, które w przeciągu 15 lat funkcjonowania ŚDS w Żarach w latach 2005-2020 przyczyniły się do jego powstania, rozwoju i funkcjonowania tj.Włodarzom Miasta Żary, Władzom Województwa Lubuskiego, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarach, Rodzicom Osób Niepełnosprawnych w Żarach, Darczyńcom, Prywatnym firmom,Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia, Pracownikom ŚDS w Żarach, Wolontariuszom oraz UCZESTNIKOM ŚDS Żary !!!
data wydarzenia: 29.09.2020
Deklaracja dostępności   Oświadczenie w sprawie dostępności Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sdszary.pl  
data wydarzenia: 10.09.2020
W dniu 08.09.2020r na terenie Naszego ośrodka obchodziliśmy XV-lecie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach. Z uwagi na zalecenia dotycząc COVID-19, ten szczególny i wyjątkowy dzień obchodzony był w gronie najbliższych osób. Nadmienić należy, iż zarówno pogoda jak i Nasze samopoczucie dopisywało. W dalszym ciągu nucimy razem 100 lat...
data wydarzenia: 14.07.2020
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie prac remontowo -adaptacyjnych związanych z utworzeniem pracowni gospodarstwa domowego, sali rehabilitacji oraz pokoju wyciszenia, przeprowadzenia remontu łazienki głównej, utworzenie dodatkowej komunikacji, modernizacji i przestawienie drzwi oddzielających Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach . 1. Ofertę należy złożyć na formularzu w formie pisemnej lub mailowo. Wartość oferty brutto stanowi końcową cenę oferty.
data wydarzenia: 24.04.2020
data wydarzenia: 10.04.2020
data wydarzenia: 10.04.2020
data wydarzenia: 16.03.2020
W bieżącym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znacząco ułatwił osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach swoich programów. Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): 

Strony