AKTUALNOŚCI

data wydarzenia: 04.08.2021
Nasi mieszkańcy brali udział w Rajdzie Rowerowym dla Michałka chorego na nowotwór. Z wytrwałością uczestnicy pokonali całą trasę.
data wydarzenia: 01.07.2021
    
data wydarzenia: 24.06.2021
A u nas już prawie wakacje...
data wydarzenia: 11.06.2021
W dniu 10 czerwca 2021r. dzięki uprzejmości Dyrekcji 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach odbyło się szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
data wydarzenia: 01.06.2021
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach na przełomie 2019 / 2020r. otrzymał decyzją Burmistrza Miasta Żary nowe zasoby lokalowe (ok. 100 m dodatkowej powierzchni) w wyniku zmiany siedziby Dziennego Domu Wsparcia działającego przy MOPS w Żarach oraz potrzebami osób z zaburzeniami psychicznymi w tym mieszkańców miasta Żary na pobyt w ŚDS.
data wydarzenia: 27.05.2021
Serdecznie Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły w galerii.
data wydarzenia: 01.04.2021
data wydarzenia: 22.10.2020
Film dydykujemy dla wszystkich Osób i Instytucji, które w przeciągu 15 lat funkcjonowania ŚDS w Żarach w latach 2005-2020 przyczyniły się do jego powstania, rozwoju i funkcjonowania tj.Włodarzom Miasta Żary, Władzom Województwa Lubuskiego, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żarach, Rodzicom Osób Niepełnosprawnych w Żarach, Darczyńcom, Prywatnym firmom,Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia, Pracownikom ŚDS w Żarach, Wolontariuszom oraz UCZESTNIKOM ŚDS Żary !!!
data wydarzenia: 29.09.2020
Deklaracja dostępności   Oświadczenie w sprawie dostępności Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sdszary.pl  

Strony