Konkurs fotograficzny

data wydarzenia: 
06.10.2021
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.
Regulamin Konkursu fotograficznego
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ Jesień barwą zapukała w drzwi…”, zwanego dalej „ Konkursem” jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 19, zwane dalej „ Organizatorem”.
2. Celem Konkursu: a) Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentowanie twórczości Naszych Uczestników, ich rodzin jak i również pracowników ŚDS w Żarach, b) Rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania miedzy innymi przyrodą, środowiskiem lokalnym, c) Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, d) Implikowanie do dalszych działań na gruncie terapeutycznym, uwzględniając wymowę i jakość prezentowanych zdjęć, e) Zachęcenie uczestników do poszerzania, rozwijania wiedzy itp. , f) Zbudowanie bazy do dalszych działań w obszarach terapii.
3. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia wykonane zarówno na terenie ŚDS w Żarach jak i okolic , miedzy innymi w miejscu zamieszkania uczestników konkursu lub miejscu zamieszkania pracowników ŚDS.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie ŚDS w Żarach.
5. Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się na terenie ŚDS w Żarach.
6. Fotografie mogą być wykonane samodzielnie lub z pomocą innych osób.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 4 prace.
3. Prace na konkurs będą przyjmowane do dnia 20.10.2021r.
4. Prace należy przekazać na adres: ŚDS w Żarach, ul. Bohaterów Getta
5. Zdjęcia należy zapisać i przekazać na nośniku- CD-R.
Życzymy Powodzenia